Botswana 4x4 - kwiecień 2018

Zdjęcia Jacka Stawisińskiego